sislatandu

Minggu, 04 November 2012

Dopokan 2: MESINJAIT MULTIFUNGSI

Para sedulur, niki kula mbrengkoyong mbeta karung kandhi.., isine sanes jajanan pasar sing saged maregi, nanging karung kandhi isi mesinjait multifungsi, sing saged kangge nambah inormasi.... Mangga dibukak mawon, carane di KLIK tombol play nggih...


Jebulane mesinjait multifungsi nyata-nyata pinter kon nyambut gawe ya, nek kados niku tukang jait jaman seniki linangkung gampil anggenipun nyambut damel. Mulane ampun kelalen, para tukang jait sing sami sregep ngangsu kawruh babagan njait, sami kersa rawuh wonten BLOG sing saged nambah wawasan njait. Rawuh ing BLOG utawi mengunjungi BLOG, nek cara basane wong internasional kawastanan GO-BLOG. Lha tukang jait sing asring mengunjungi BLOG internet, niku kawstanan TUKANG JAIT GO-BLOG...
Dados sampun ngantos cilik ngati napa malih tersinggung nggih... Maturnuwun.


1 komentar: